Ny serie af rapporter om innovation i danske fremstillingsvirksomheder

Ny serie af rapporter om innovation i danske fremstillingsvirksomheder

31. marts 2020

Som en del af Industriens Fond-projektet Center for Innovation, hvor Innovation Benchmark hører hjemme, foretog vi i sensommeren 2019 en undersøgelse af små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i Danmark. Undersøgelsens resultater fremlægges i en række rapporter, der udgives i løbet af 2020.

I efteråret 2019 udgav Center for Innovation sin første rapport om, hvordan det står til med innovationen i danske fremstillings-SMV’er. Rapporten har titlen “Hver sjette fremstillingsvirksomhed famler i blinde” og er baseret på den spørgeundersøgelse, der blev foretaget i august og september 2019 blandt 826 fremstillings-SMV’er i Danmark.

Nu er vi snart klar med den anden i den serie af seks rapporter, hvoraf de resterende fem vil blive udgivet i løbet af 2020. Her på siden kan du tilgå rapporterne efterhånden som de bliver tilgængelige. Rapporterne vil have følgende emner:

 • Rapport 4 – Innovation og ambitioner:
  Om markedsledende og ambitiøse virksomheder – hvor ligger deres innovationsfokus indbyrdes og i sammenligning med andre virksomheder?
 • Rapport 3 – Innovationsportræt Danmark: 
  Hvor i landet findes de mest innovative virksomheder, og hvordan fordeler de sig på brancher og innovationstyper?
 • Rapport 4 – Innovation og risiko: 
  Hvordan laver virksomheder innovation – og er de villige til at løbe en risiko?
 • Rapport 5 – Innovation og kompetencer:
  Om barrierer for innovation hos virksomhederne
 • Rapport 6 – Innovation i internationalt orienterede virksomheder: 
  Innovationsprofiler på de internationalt orienterede virksomheder i undersøgelsen

Highlights fra den første rapport i serien

Den første rapport i serien kortlagde, hvordan de responderende virksomheder fordeler sig ift. hvordan de forholder sig til viden om konkurrerende virksomheders innovation – har de brug for viden om det, og påvirker det deres egne beslutninger? Virksomhederne fordeler sig på fire kategorier:

 • Famler i blinde
 • Lykkelig uvidenhed
 • Gadespejlet
 • Strategisk overblik

De der famler i blinde finder det helt afgørende at kende til konkurrerende virksomheders beslutninger om innovation, men har endnu ikke denne viden. 14 procent af de adspurgte virksomheder har placeret sig i denne gruppe. Det er disse virksomheder, der vil få allermest gavn af et værktøj som Innovation Benchmark.

De virksomheder, der befinder sig i lykkelig uvidenhed, finder det ikke afgørende for egne beslutninger at kende til konkurrende virksomheders beslutninger om innovation og har heller ikke denne viden. 38 procent af de adspurgte virksomheder har placeret sig i denne gruppe. Nogle af disse virksomheder kunne uden tvivl have gavn af Innovation Benchmark, men har ikke i udgangspunktet en interesse herfor.

De virksomheder, der benytter sig af gadespejlet, finder ikke, at viden om konkurrenternes beslutninger om innovation er afgørende for deres egne beslutninger – men de har alligevel en vis viden på området og kan derfor holde sig orienteret. 18 procent af de adspurgte virksomheder har placeret sig i denne gruppe. Disse virksomheder vil opleve, at de med Innovation Benchmark kan få deres nysgerrighed stillet, ift. hvad konkurrenterne foretager sig.

De virksomheder, der har det strategiske overblik, finder det afgørende, at de kender til konkurrenternes beslutninger om innovation og har også den nødvendige viden. 29 procent af de adspurgte virksomheder har placeret sig i denne gruppe. Disse virksomheder kan i høj grad få understøttet deres behov for strategiske indsigter på innovationsområdet ved hjælp af Innovation Benchmark.

Kilde: “Hver sjette fremstillingsvirksomhed famler i blinde” (Teknologisk Institut, 2019)