SPOT PÅ: Procesinnovation

Procesinnovation

11. april 2019

Halter du bagud med innovationen? Og har du svært ved at finde et passende fokus, når din virksomhed skal prioritere sine innovationsinvesteringer?

Innovation kan være svært at få taget på – og endnu sværere at tage hul på. For hvor i forretningen skal din virksomhed lægge sine kræfter?

I innovationslitteraturen opereres der med fire forskellige typer innovation: produkt-, organisations-, proces- og markedsføringsinnovation.

I dette indlæg stiller vi skarpt på procesinnovation.

Færre industrivirksomheder procesinnoverer

Ifølge Danmarks Statistisk er de danske industrivirksomheder, der kan klassificeres som innovative mest udførende på markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation. Den mindst populære i 2016, som det ses i diagrammet herunder var faktisk netop procesinnovation.Innovationstyper i dansk industri

Når vi procesinnoverer, udvikler vi på måden, vi gør tingene på i vores virksomhed.

Procesinnovation i moderne tid

Det helt klassiske eksempel på denne type innovation er de ændringer der skete i produktionsprocessen hos Ford Motors efter at samlebåndet blev introduceret i 1913.

Samlebåndet og det at hver medarbejder langs med båndet hver fik én specifik opgave i stedet for alle at skulle samle hele komponenter, gjorde at man kunne halvere gennemløbstiden på bildelene.

I vores gennem-digitaliserede verden i dag forekommer der i høj grad også procesinnovation.

En produktionsvirksomhed, der formår at indsamle data fra de ansattes kalendre, kundekontrakter, brugsdata vha. IoT-løsninger i produkterne osv., vil kunne automatisere mange manuelle processer og slippe for f.eks. manuel indtastning i CRM-systemer og unødvendige forhåndsplanlagte vedligeholdelsesbesøg hos kunden.

Hvad kan jeg gøre for at styrke min virksomheds procesinnovation?

CBS, SDU og Teknologisk Institut er i gang med at udvikle værktøjet Innovation Benchmark, som du kan bruge til at sammenligne din virksomheds innovationsinitiativer med konkurrenterne på markedet. Du kan altså smugkigge ind i maskinrummet hos andre virksomheder, og se hvordan de prioriterer deres investeringer.

Du kan med fordel kaste et blik på din virksomheds procesinnovation i Innovation Benchmark-værktøjet her på siden.

I Innovation Benchmark finder du 7 forskellige innovationstyper, hvor du ved at afgive få oplysninger kan se, hvordan din virksomhed præsterer på hvert område i forhold til sammenlignelige virksomheder. Al data i Innovation Benchmark er indsamlet af Danmarks Statistik.

Gå til Innovation Benchmark >