Logo

Innovationstest

Inden du går i gang

Vi behandler dine data fortroligt. Vi bruger dem til at vurdere innovationsindsatsen i din virksomhed, og dine resultater bliver udelukkende vist på din skærm og via de rapporter, du kan downloade. Du behøver ikke engang oplyse virksomhedens navn mv.

Dine data bliver anonymiserede, og vi vil på baggrund af disse have mulighed for at lave forskningsmæssige analyser, der gør innovationsværktøjet endnu bedre i fremtiden.

Testen vil afdække virksomhedens innovationsniveau på følgende fire områder:

  • Produkt
  • Proces
  • Organisation
  • Markedsføring

Efter du har vurderet indsatsen på de forskellige områder, vil du modtage et samlet resultat over innovationsindsatsen i virksomheden.


Bliv inspireret af andre virksomheder

Vi har spurgt tre små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, hvilken rolle innovation spiller hos dem og hvordan det indgår i hverdagens drift, og du kan høre deres svar i nedenstående tre videoer:

Direktør i Energy Cool Henrik Thorsen fortæller om, hvordan det innovative mindset altid har været en vigtig hjørnesten i virksomhedens DNA.

Jesper Ellegaard fra industriservice-virksomheden Ellegaard Components fortæller om, hvordan virksomhedens innovationstilgang er baseret på medarbejdernes observationer af virkeligheden ude hos kunderne.

Michael Bladt fra Hasle Refractories fortæller om den bornholmske virksomheds tilgang til innovation på både produktområdet, men også inden for markedsføring og nye salgskanaler.

Hvor innovativ vurderer du, at virksomheden er på følgende parametre

I hvilken grad er virksomheden god til at udvikle eller introducere nye produkter?

Slet ikke
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I meget høj grad

I hvilken grad er virksomheden god til at automatisere fremstillings-, paknings- og lagringsprocesserne?

Slet ikke
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I meget høj grad

I hvilken grad er virksomheden god til at introducere nye og decentrale løsninger?

Slet ikke
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I meget høj grad

I hvilken grad er virksomheden god til at introducere nye designs og markedsføringsmetoder?

Slet ikke
I mindre grad
I nogen grad
I høj grad
I meget høj grad