Flot baggrundsbillede
Flot baggrundsbillede

En krise er afsæt for radikal innovation

Emne: Produkt og radikal Innovation

Case: Fokus på strategi, løsningsorientering og kreativ tænkning

Virksomheden benytter råvarer fra naturen og oplever at høsten slår fejl et år og forårsager en global råvarekrise. Netop det råstof virksomheden anvender til et af sine vigtigste produkter, kan således ikke skaffes i tilstrækkelige mængder. Den lille mængde virksomheden kan få fat i er længe undervejs og særdeles kostbar. Virksomheden står pludselig over for en akut og uforudset krise, som fordrer radikale og innovative ændringer af processerne.

Innovationsbarriere: Manglende innovativt mindset og parathed

Virksomheden har i mange år lavet inkrementelle forbedringer og innovationer på produkter og processer. De er også gode til de mere radikale innovationer, så længer det er inden for deres ekspertiseområde. Råvarekrisen fordrer radikal procesinnovation udenfor disse ekspertiseområder, og organisationen er i første omgang ikke klar. Fx har ledelsen svært ved at håndtere situationen, da råvarekrisen opstår. Men så går virksomhedens "mest kreative folk” i gang med at teste og afprøve en ny platform. Råvarekrisen bevirker, at ledelsen, for at sikre virksomhedens overlevelse, må overveje nye alternativer, være handlingsorienterede og risikovillige på samme tid.

Sådan løses problemet

Ledelsen lytter til virksomhedens udviklere, som har fået øje på en helt ny mulighed. Udviklernes eksperimenter viser, at virksomheden kan starte en ny platform, hvor den kan producere sine egne råvarer. Ledelsen agerer hurtigt og på denne mulighed. Virksomheden åbner derefter egen fabrik midt i en stor råvareplantage (flere gange Danmarks størrelse) i Sydamerika. Fra denne fabrik har virksomheden nu direkte adgang til og mere kontrol over, det produkt de skal bruge. Råvarerne, som produceres på fabrikken, er af en bedre kvalitet, end dem de tidligere købte hos underleverandører. Samtidig udvider virksomheden deres produktsortiment og skaber dermed adgang til nye markeder. Virksomheden har efterfølgende åbnet endnu en fabrik i en anden stor plantage, hvilket har medført at de siden ikke har oplevet råvaremangel.

Hvad siger forskningen

Det innovative mindset i virksomheden er sammensat af en lang række elementer fra åbenhed, modtagelighed overfor ekstern viden, teknologier og ideer, samt risikovillighed. Desuden forstår virksomhedens medarbejdere umiddelbart behovene for udvikling og nye løsninger. Man kan både opbygge en innovativ kultur med strategiske tiltag og initiativer men også via kommunikation fra ledelsen. Det væsentligste er at organisationen er klar til at gribe muligheder når disse opstår eller har beredskabet til at reagere når behovet opstår. Der er mange veje til en innovativ kultur og er du nysgerrig på hvordan dette kan opbygges så kontakt en af folkene bag platformen.

Vigtigste beslutninger og overvejelser

  • En råvarekrise er ude af virksomhedens kontrol så længe den er udenfor kontrol. Kan de opnå større kontrol og hvordan?
  • Virksomheden vælger at undersøge muligheden for selv at fremstille den pågældende råvare.
  • Udviklingsfasen og Test- & Prototypingfasen er her særligt vigtige for at den risiko virksomheden løber, bliver en succes. 

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomheden er grundlagt i 1940 og sælger deres produkter til et globalt marked. Virksomheden er ejet af et internationalt moderselskab og har en årlig omsætning på 1,5 - 2 milliarder kroner. Virksomheden har 380 ansatte.

Produkter

Virksomheden producerer ingredienser og forarbejdede naturbaserede produkter, der anvendes i blandt andet madlavning, husholdning og rengøring.

Nøglepersoner

Ledelsen og udviklerne.

Hvad siger forskningen om innovativ projektledelse


En typisk udfordring

Svag innovativ kultur

En innovationskultur udtrykkes bedst ved virksomhedens åbenhed, modtagelighed overfor nye ideer og viden, risikovillighed og rammer for at skabe nyt. På denne måde er det både uhåndgribeligt men også tydeligt om virksomheden sætter disse rammer overfor medarbejderne. Medarbejdere, der arbejder i en innovativ kultur, opfatter arbejdsmiljøet som understøttende for at udføre kreativt og innovativt arbejde i organisationen.

En virksomhed der har en svag innovativ kultur vil ofte have udfordringer igennem hele innovationsprocessen eller slet ikke have innovative projekter. Det er organisationer, der fokuserer på drift, på at fastholde kunder, og på at produkterne er gode nok som de er.

De fleste medarbejdere og ledelsen vil bekræfte hinanden i denne kultur og ethvert ønske eller mål om innovation vil ramme en mur af implicit eller eksplicit modstand. Det vil føles som et gå i meget tungt sand.


Benchmark din virksomheds innovation

Alle virksomheder har mulighed for at forbedre sig, uanset hvordan det går. Med Innovation Benchmarks innovationstest kan du få en overordnet vurdering af innovationsindsatsen i virksomheden, sammenligne din virksomhed med andre virksomheder samt få inspiration til at indføre nye tiltag, der kan forbedre innovationsniveauet.

Tag innovationstesten