Flot baggrundsbillede
Flot baggrundsbillede

Behovet for tværfagligt samarbejde udfordrer nye medarbejderes kompetencer

Emne: Ledelse af innovationsprocessen

Innovation: Specialiseret intern viden og ny viden

Virksomhedens produkter kræver, at medarbejderne kan arbejde i et krydsfelt mellem mange videnskaber. Mange af virksomhedens medarbejdere har været ansat imellem 20 og 40 år. Med tiden har medarbejderne opbygget en specialiseret intern viden, som kun findes i virksomheden. De erfarne medarbejdere opererer på tværs af ingeniør-, kemi- og farmaceutfaglige discipliner. De specialiserede kompetencer i virksomheden er høje, men virksomheden har brug for flere medarbejdere med tilsvarende kompetencer. Virksomheden besidder meget viden selv, og har behov for samtidig at få adgang til den nyeste viden fra universiteterne.

Innovationsudfordring: Svært at finde medarbejdere med de rette kompetencer

Den høje grad af intern specialiseret viden i virksomheden, gør det svært at ansatte folk direkte fra universiteterne til mange af virksomhedens stillinger. Nyuddannede har ofte ikke de tværfaglige kompetencer, virksomheden skal bruge, og vil få svært ved at indgå i fx innovation og fremstilling. Dermed bliver det problematisk for virksomheden at opretholde kompetenceniveauet blandt medarbejderne i en periode med vækst.

Sådan løses problemet

Virksomheden har besluttet selv at oplære de nyuddannede. Derfor har de iværksat et Graduate Programme, hvor de tager nyuddannede ind – typisk kemiingeniører. Programmet er målrettet innovation og fremstilling. De nyuddannede er et halvt år i den afdeling, hvor de bliver ansat. Foreløbigt har virksomheden haft graduate programmer på fabrikker i Danmark, Brasilien og USA. Efter et halvt år bliver de nyuddannede sendt videre til en anden fabrik. Herefter kommer de atter tilbage til den oprindelige afdeling, men nu i en anden del af virksomheden. Typisk skifter de nyuddannede mellem “innovation” og “operation”. Til sidst er de igen et halvt år ude i en anden af virksomhedens afdelinger. På to år har de nyuddannede været igennem det meste af virksomheden. Læringsforpligtelsen er høj. De skal forstå fødekæden i virksomheden fra råvarer til kunder, og hvordan virksomheden arbejder med innovation. De nyuddannede graduates bidrager løbende mere og mere til bundlinjen. Der er seks nyuddannede ad gangen, som er forskellige steder i forløbet. Når de er færdige, kan de anvendes i store dele af virksomheden.

Vigtigste beslutninger og overvejelser:

  • At indse og beslutte selv at skabe de nødvendige kompetencer
  • At oprette et Graduate Programme for nyuddannede
  • At oplære de nyuddannede i alle virksomhedens afdelinger og processer

Hvad siger forskningen

Eksemplet her viser tydeligt forskellen på den dybe faglige viden og den tværfaglige forståelse af hvordan den faglighed indgår i innovationsprocessen. Mange medarbejdere oplever at kravet om at indgå i innovation stiger, men at de ikke fra deres uddannelse har viden om hvordan en innovationsproces ser ud, hvilke delelementer der er i processen, hvordan man kommer fra fase til fase og ikke mindst hvordan de enkelte fagligheder forventes at indgå i processen for at opnå det bedste resultat. Der kan derfor være behov for at sætte fokus på at organisationen udvikler et sprog og en fælles forståelse for hvad innovation er, hvordan det skal gøres i virksomheden, og hvilke forventninger ledelsen har.

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomheden er grundlagt i 1940 og sælger deres produkter til et globalt marked. Virksomheden er ejet af et internationalt moderselskab og har en årlig omsætning på 1,5-2 milliarder kroner. Virksomheden har 380 ansatte.

Produkter

Virksomheden producerer ingredienser og forarbejdede naturbaserede produkter, der anvendes i blandt andet madlavning, husholdning, rengøring.

Nøglepersoner

Ledelsen og de nyuddannede i graduate programmet

Typiske udfordringer

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Der kan være flere årsager til mangel på kvalificeret arbejdskraft fx virksomhedens geografiske placering, virksomhedens ”brand” i branchen, manglende kendskab til at arbejde med innovation, manglende træning og opkvalificering af medarbejdere internt mm.

Manglen kan derfor skyldes både eksterne og interne faktorer.

Mangel på adgang til information

Nogle virksomheder oplever mangel på adgang til relevant og opdateret information, fx når businesscasen eller innovationsprojektet skal designes og vurderes. Mangel på information kan være information om markedet og mulig efterspørgsel, manglende intern teknisk ekspertise, mangel på information vedr. risici eller vedr. nye teknologiers muligheder for anvendelse mm.


Benchmark din virksomheds innovation

Alle virksomheder har mulighed for at forbedre sig, uanset hvordan det går. Med Innovation Benchmarks innovationstest kan du få en overordnet vurdering af innovationsindsatsen i virksomheden, sammenligne din virksomhed med andre virksomheder samt få inspiration til at indføre nye tiltag, der kan forbedre innovationsniveauet.

Tag innovationstesten