Flot baggrundsbillede
Flot baggrundsbillede

Offentlig udbudsmetodik bremser klimavenlige produkter

Emne: Innovationsbarrierer

Innovation: Innovativt produkt og processer renser luften og reducerer CO2 udledning

Virksomheden samarbejder med en ekstern virksomhed, som har udviklet et nyt miljøvenligt produkt. Produktet kan neutralisere skadelige stoffer i luften. Der er betydelig politisk interesse for udviklingen og anvendelsen af produktet. Alligevel er det svært at tage produktet i brug, da miljøvenlighed sjældent er prioriteret i de offentlige udbud virksomheden lever af at byde på. De offentlige udbud lægger typisk vægt på, at produktet er så billigt som muligt. Men nye produkter kan ikke konkurrere på denne parameter. Pga. udviklingsomkostningerne bliver produktet for dyrt i forhold til de eksisterende mindre miljøvenlige produkter. Virksomheden har både viden om og test af produktet som viser, at kvaliteten og funktionen er lige så god som ved de almindeligt anvendte produkter.

Virksomheden er ikke kun førende på miljøvenlige produkter, de har også investeret i miljøvenlige produktionsmetoder, men her udfordres virksomheden igen af de offentlige udbudsregler. Virksomheden er nemlig de eneste, som benytter denne produktionsmetode i Danmark, og det er konkurrenceforvridende at lave udbud kun til en virksomhed. Dermed bliver virksomheden afhængig af, at offentlige udbud inkluderer klimavenlighed i udbuddene. Fx ved at inkluderer reduktion af CO2 som et kriterie i de offentlige udbud.

Innovationsudfordring: Offentlige udbud prioriterer endnu ikke bæredygtighed 

Virksomheden sælger primært til kommunerne, regionerne og staten, hvor salg foregår via udbud. Virksomheden er derfor nødt til at rette sig efter de kriterier, der beskrives i de offentlige udbud. Virksomhedens produkter og produktionsmetoder kan dog meget mere end de offentlige udbud efterspørger. Virksomheden kan blandt andet fremstille forureningsreducerende produkter og benytte miljøvenlige produktionsmetoder. Men den offentlige udbudsmetodik prioriterer typisk pris, som den vigtigste parameter. Virksomhedens miljøvenlige produkt og proces kan imidlertid bedre konkurrere på parametre som bæredygtighed og innovation. Derfor må virksomheden fortsætte med at udbyde deres traditionelle produkter og processer, hvilket hæmmer innovationen.

Sådan løser virksomheden problemet

Virksomheden indtænker dialog og kommunikation i strategien. Her handler det om at kommunikere produktets og processernes miljøvenlige effekter bredt ud. Men virksomheden kommunikerer også direkte med relevante personer. Virksomheden går fx i dialog med offentlige parter om fremtidige udbudsformer, som med fordel kan prioritere bæredygtighed højere end i dag. Virksomheden deltager tillige i forskellige udvalg og brancheorganisationer.

Virksomheden deltager også i den aktuelle debat om klima og miljø via medier. Klima står højt på den politiske dagsorden og er et centralt tema på tværs af medier. Ved at kommunikere produktets og processens muligheder for fx at reducere luftforurening, kan virksomheden være med til at påvirke befolkningens, politikernes og i sidste ende beslutningstagerens interesse i at formulere bredere offentlige udbud, som vægter innovation og bæredygtighed i højere grad end pris.

Hvad siger forskningen?

Udover at fortsætte den aktive indsats for at påvirke relevante stakeholders, så er det væsentligt samtidigt at fastholde innovationstrangen i virksomheden. Dette kan gøres ved at skabe bevidsthed i organisationen om de identificerede muligheder med afsæt i gældende lovgivning. Virksomheden har valgt at fokusere på den eksterne kommunikation for at presse grænserne for de offentlige udbud, men mens der arbejdes på den front risikerer virksomheden at innovationen stivner, hvilket kan have vidtrækkende konsekvenser på lang sigt. Der kan derfor med fordel sættes fokus på at tilpasse produkterne til de nuværende muligheder for at virksomheden lykkes med innovation. Det eksterne fokus må ikke ske på bekostning af den interne kultur.

Vigtigste beslutninger og overvejelser:

  • At virksomheden har en overordnet mission, der rækker ud over virksomheden selv
  • At inkludere en bred kommunikation og dialog i kommunikationsstrategien
  • At fastholde det interne innovative fokus selvom produktet ikke på nuværende tidspunkt har nemt ved at blive kommercialiseret.

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomheden er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med omkring 2000 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet. Virksomheden udfører entreprenørprojekter over hele landet. Virksomheden er familieejet og blev etableret for snart 80 år siden. 

Produkter

Virksomheden arbejder ofte med offentligt udbudte entrepriser, hvilket indebærer at produktet skal leve op til de kriterier, der står i udbuddet. Det drejer sig primært om entrepriser inden for anlæg, byggeri og infrastruktur.

Nøglepersoner

Løsningen kræver involvering af ledelsen, udviklingsafdelingen, salg og markering 

Hvad siger forskningen om innovativ projektledelse


Typiske udfordringer

Myndigheder, love, regler og reguleringer

De fleste virksomheder er underlagt love, regler og reguleringer, der i en eller anden grad påvirker virksomhedens muligheder indenfor innovation. Det kan være sikkerhedsstandarder, miljø, kvalitet o.l., der enten virker hæmmende eller understøttende for innovation.

Kommercialiseringsudfordringer

Når virksomheden har udviklet et nyt produkt er sidste del af processen klargøring til produktion, ramp-up og siden salg. Samlet vedrører dette kommercialiseringsdelen af innovationsprocessen.

En lang række udfordringer knytter sig til kommercialiseringen, fx:

  • Nyt produkt – nyt marked: har virksomheden den nødvendige viden om tilgang til markedet?
  • Nyt produkt – manglende efterspørgsel fra slutkunder?
  • Nyt produkt – ny produktionslinje: nye produkter kan kræve en anderledes produktionslinje – endda med ny teknologi.
  • Nyt produkt – manglende interne processer til videre fremdrift – salg er ikke klar!

Benchmark din virksomheds innovation

Alle virksomheder har mulighed for at forbedre sig, uanset hvordan det går. Med Innovation Benchmarks innovationstest kan du få en overordnet vurdering af innovationsindsatsen i virksomheden, sammenligne din virksomhed med andre virksomheder samt få inspiration til at indføre nye tiltag, der kan forbedre innovationsniveauet.

Tag innovationstesten