Flot baggrundsbillede
Flot baggrundsbillede

Slutkundens behov fører til udvikling af ny teknologi, kundens behov fører til innovation

Emne: Produkt og radikal Innovation

Innovationsudfordring: Kunder ikke klar til ny teknologi

Virksomheden oplever en øget efterspørgsel fra supermarkedskæder, der i stigende grad efterspørger kød-, kylling- og fiskebakker med en fast vægt, fremfor de hidtidige bakker, hvor vægten kan svinge og supermarkedet mister en del af indtægten. Det får virksomheden til at satse på at udvikle nye robot-applikationer, der kan veje de enkelte kødstykker og placere dem i de rigtige bakker, så alle bakker har samme vægt. På trods af efterspørgslen fra supermarkedskæderne er virksomhedens direkte kunder, som slagterier o.l., ikke klar til at anvende den nye teknologi. Med undtagelse af et par få early adopters, forventes det at tage flere år at modne industrien til at tage imod den nye teknologi.

Sådan løses problemet

Virksomheden granskede nøje den første serie robot-applikationer, som blev sendt på markedet, og fandt at det system, der blev præsenteret, er for komplekst og kræver for specialiserede kompetencer hos kundernes ansatte for at kunne anvende det. Systemet kan kun løse den opgave, den er indstillet til fra fabrikken. Problemet opstår, når efterspørgslen fra supermarkederne ændrer sig. Skifter supermarkederne fra 400 grams bakker til 500 grams bakker, så er det meget komplekst at omstille maskinen til de nye behov.

Virksomheden løste udfordringen ved at gøre applikationerne mere simple og fleksible så de nu kan indstilles til flere behov. Samtidig er teknologien blevet nemmere at betjene, så det kræver mindre komplekse kompetencer på slagterierne at betjene og omstille teknologien.

De nye applikationer blev testet i tæt samarbejde med strategisk vigtige kunder, der var villige til at tage prototyper ind og teste dem. Samarbejdet er gensidigt: Samarbejdspartneren forbliver på forkant med den seneste teknologi og erfarer hvordan de kan optimere produktionen, samtidig bliver de tilbudt at købe det færdige produkt til reduceret pris; mens virksomheden får værdifuld viden om, hvordan de nye produktionsapplikationer designes bedst muligt.

Vigtigste beslutninger og overvejelser

De vigtigste beslutninger ligger inden projektet sættes i gang. Skal virksomheden følge efterspørgslen fra supermarkedskæderne, selv om industrien og virksomhedens direkte kunder ikke er parate? Og hvordan kan business-casen strikkes sammen, så supermarkedskædernes behov dækkes, samtidig med at det ikke kræver store og krævende implementeringer i det mellemlæggende led?

Senere, efter den første serie var udviklet, havde virksomheden vigtige beslutninger relateret til hvordan en enkelt og fleksibel teknologi, der er nem at betjene udvikles.

Hvad siger forskningen?

Mange virksomheder opererer i værdikæder, hvor den direkte kunde ikke nødvendigvis får den største fordel fra en innovativ løsning. Virksomheden kan i udviklingsprocessen involvere den direkte kunde mere direkte for at samskabe løsninger, der i højere grad afspejler deres behov og deres udfordringer samtidig med at virksomheden imødekommer slutkundens behov. Forskningen viser entydigt at samarbejde omkring innovation med eksterne partnere som kunder eller leverandører har en bedre performance for deres innovative projekter.

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomheden er en del af en større international koncern. De danske afdelinger har en omsætning på over en mia. kroner årligt og har ca. 700 ansatte. Der investeres 6% af omsætningen i udvikling og innovation. De fokuserer på at udvikle innovationer målrettet markedsbehov, dvs. der er kun begrænset fokus på produktinnovation målrettet den enkelte kunde.

Produkter

Virksomhederne leverer systemer og maskiner til animalsk fødevarebearbejdning på danske og udenlandske slagterier. Desuden servicerer virksomheden de leverede systemer og maskiner i en årrække. Fordelingen mellem produkter som sælges og services der ydes, er ca. 60/40.

Nøglepersoner

Ledelsen.  

En typisk udfordring

Emergente og digitale teknologier – komplekse men værdifulde?

Flere og flere teknologier udvikles og kan understøtte virksomheden i kerneprocesserne – både indenfor innovation og produktion. Disse teknologier er kendetegnet ved at være digitale og er ofte bedst udnyttet når de integreres med andre teknologier. Men mange virksomheder oplever at det er komplekst at finde rundt i de mange muligheder og få lavet en vurdering af hvad der er værdiskabende.

Vigtige spørgsmål er:

Kan denne teknologi (AM/Blockchain/robot/digitale tvillinger mfl.) skabe værdi for os?

I hvilke dele af værdikærden?

Skal vi gøre det selv eller samarbejde med en leverandør?